Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JAZYKOVÝ KURZ VE VELKÉ BRITÁNII

Také letos se zájemci ze 4. a 5. tříd FZŠ Chlupova vydali poznávat krásy Anglie, konkrétně Jižního Sussexu. Seznámili se tu nejen s nádhernými místy, zvyklostmi a tradicemi, ale ověřili si i své jazykové dovednosti. Žáčci měli možnost hned třikrát pracovat přímo se zkušenými anglickými lektory během dopolední výuky ve škole v Eastbourne a večer potom konverzovat se členy rodin, kde bydleli. Podnikli jsme také mnoho zajímavých výletů po okolí i do vzdálenějších míst. Poštěstilo se nám i dvakrát navštívit hlavní město Londýn. Asi největším zážitkem pro nás byla plavba lodí po řece Temži, kterou náš výlet končil. Více na www.praha13.cz v rubrice Co se nevešlo.

Pavla Pulzová a Vlaďka Venhodová