Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MATURITA NA EVROPSKÉ ÚROVNI

Celkem 38 žáků Školy česko-německého setkávání v Praze, 22 Čechů a 16 Němců, obdrželo 11. června z rukou německého velvyslance Helmuta Elfenkämpera vysvědčení o způsobilosti ke studiu na vysoké škole, tedy německou obdobu maturitního vysvědčení. Škola česko-německého setkávání je soukromé osmileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v německém jazyce. Od roku 2004 sídlí v nové školní budově v Jinonicích. Ve 12. třídě skládají čeští žáci německou maturitu, která je opravňuje ke studiu na univerzitách, vysokých školách a vysokých odborných školách v Německu a v zemích EU za stejných podmínek jako absolventy řádných německých gymnázií. V posledním ročníku pak procházejí maturitní zkouškou podle předpisů České republiky. Škola také každoročně organizuje bezplatné přípravné intenzivní kurzy německého jazyka pro žáky 5. tříd českých základních škol.

Denisa Heidu