Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro větší bezpečnost těch nejmenších

Ve čtvrtek 29. května bylo v Mateřské škole Pohádka na Velké Ohradě slavnostně otevřeno dětské dopravní hřiště. Za účasti a dohledu policistů z preventivně informační skupiny správy hlavního města Prahy si děti hned v praxi vyzkoušely alespoň malou část z toho, s čím se účastníci silničního provozu běžně setkávají.

„Hřiště s přenosnými dopravními značkami v hodnotě zhruba 150 tisíc jsme vybudovali díky finanční pomoci našeho úřadu,“ řekla nám ředitelka Zdeňka Stáncová. „Nejde o zanedbatelnou částku, ale protože děti jsou účastníky silničního provozu od nejútlejšího věku, považuji naše nové hřiště za velmi správnou investici. Bude místem, kde dopravní výuka, které se pravidelně věnujeme, získá konkrétní podobu a zároveň si budeme moci ověřit, jaké poznatky děti o dopravě mají.“

„Policejní statistiky vykazují skutečně velký počet dopravních nehod, letos do 27. května jich bylo zaznamenáno už přes 13 000,“ řekla nprap. Eva Kohoutová. „Proto jsme v předprázdninovém období zvolili i tuto formu prevence. Chodíme na dopravní hřiště a vysvětlujeme dětem základní pravidla silničního provozu. Myslím si, že za dobu, co takto se školami a školkami spolupracujeme, je vidět určitý pokrok. Děti, samozřejmě podle věku, poznávají nejběžnější dopravní značky a v dané problematice se lépe orientují. Dá se říci, že tento způsob prevence se nám opravnu osvědčil. A protože jde o bezpečnost těch nejmenších, měli by s nimi na toto téma hovořit daleko častěji i rodiče.“

Nové dopravní hřiště je pro děti z Pohádky zároveň skvělým dárkem k jejich svátku. A vůbec nevadí, že ho dostaly o tři dny dříve.

Eva Černá