Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Studentský parlament pro ekologii

V poslední době se zvyšuje nebezpečí globálního oteplování. Vlastnosti atmosféry se zhoršují, klima se mění. Velká část zemského povrchu je ohrožena rozšiřující se pouští. Co se děje se světem? Jakou Zemi zdědí přicházející generace? Hlavní myšlenkou projektu je upozornit děti na důležitost ekologie. Projekt studenty motivuje k budoucím správným rozhodnutím. Proto ve Studentském parlamentu pro ekologii studenti hledají společná řešení ekologických problémů.
Projektu se účastní školy z bulharského Slivenu, řeckých Atén a ZŠ Bronzová. A právě učitelé z těchto škol se setkají 2. - 7. 9. v Praze na schůzce, kde si vymění zkušenosti z práce na projektu. Zavítají i na radnici MČ Prahy 13, setkají se s panem starostou a zasadí stromy v Centrálním parku. Samozřejmě navštíví Základní školu s rozšířenou výukou jazyků v Bronzové ulici na Lužinách, kde poznají žáky, kteří se na projektu nejvíce podílejí.

Zdeňka Kučerová, školní koordinátorka projektu