Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škole Mládí odzvonilo první století

V sobotu 14. června začaly v Základní škole Mládí oficiální oslavy stého výročí jejího založení, a to vskutku pozoruhodnou výstavou, mapující její historii i současnost. Ve 13 hodin se budova školy otevřela všem, kteří u historických dokumentů, fotografií a dalších materiálů zavzpomínali nebo se s nimi jen přišli seznámit. Zaslouženou pozornost vzbudily nejen dobové fotografie, ale také vzpomínkový dokumentární film, natočený žáky devátých tříd, nebo skvělý model školy vyrobený žáky 9.C.

„Mě opravdu překvapil ten masivní zájem bývalých žáků a pedagogů,“ řekl při neformálním zahájení výstavy zástupce starosty Petr Zeman. „Je vidět, že mají k této škole opravdový vztah. A expozice? Ve všech prostorách školy je kus historie. Škola Mládí, která tady vlastně byla první, vychovala celé generace a nastavila vysokou laťku školám nově vznikajícím. Popřál bych jí především hodně takto věrných a nadšených žáků, kteří i po tolika letech, kdy ji opustili, nezapomněli.“

„Je skvělé, že stoletá škola se dnes chová tak mladě,“ dodal poslanec Petr Bratský. „Ať jí to vydrží co nejdéle. Škole přeji co nejvíce spokojených žáků, kteří se zde připravují na svůj budoucí život.“

Mezi těmi, kteří si tento pro školu významný den nenechali ujít, byla také paní Růžena Roubalová, provdaná Humplová. „Do Stodůlek jsem se přistěhovala v osmatřicátém a to tady otevírali měšťanku. Jsem ročník 1926 a do této školy jsem chodila ve válce, kdy ji poměrně záhy zabrali Němci. Dnes bydlím téměř naproti, takže veškeré dění mám přímo před očima. Moc bych si přála, aby současní žáci měli tuto školu tak rádi, jako my.“

„Dnešní den je ve znamení vzpomínání a mnohdy až dojemných setkání,“ řekla ředitelka školy Dagmar Nová. „Dnes se tady sešlo skutečně obrovské množství lidí, ale mám-li být upřímná, nepřekvapuje mě to. Dění ve škole se vždy místních obyvatel a rodičů dětí bytostně dotýkalo. Vytvoří-li se určitý vztah k jakékoli hodnotě, a škola by jí být měla, měl by zůstat po celý život. A v případě naší školy to opravdu platí.“

V půl čtvrté začal ve Spolkovém domě slavnostní program, který spolu s ředitelkou školy zahájil starosta David Vodrážka, shodou okolností jeden z bývalých žáků školy, do které chodila také jeho maminka a dnes ji navštěvuje dcera.

V rámci oslav se ještě 19. června, rovněž ve Spolkovém domě, konala Školní akademie pro rodiče. Zaplněný sál odměnil potleskem nejen vystoupení žáků, ale také pedagogického sboru. Hezkou tečkou bylo předání stovky růží ředitelce školy Dagmar Nové.

Eva Černá