Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

I pro Prahu 13 umíme získat evropské dotace

Městská část Praha 13 si s ohledem na relativně dobré ekonomické ukazatele donedávna „nemohla sáhnout“ na evropské dotace. Situace se změnila, v současné době existuje několik programů, ze kterých mohou i „bohatší“ části Prahy čerpat podporu, pokud jsou schopny zpracovat kvalitní projekty, opatřit žádosti o dotaci všemi nezbytnými náležitostmi a své projekty kvalitně obhájit.

Zatím se Městské části Praha 13 podařilo získat neuvěřitelných 188 916 748 Kč z Evropských strukturálních fondů, které budou použity na zateplení budov, výměnu oken a opravu střech celkem u 15 objektů - základních škol Brdičkova, Bronzová, Janského, Klausova, Kuncova, Mezi Školami, Trávníčkova a mateřských škol Herčíkova, Husníkova, dvou v Běhounkově ulici a čtyř v Klausově ulici. Termín zahájení prací bude záviset na rychlosti vyřízení veškerých předepsaných administrativních náležitostí, na které dohlíží u těchto projektů Ministerstvo životního prostředí.

Praha 13 též podala žádost na Magistrát hl.m. Prahy na revitalizaci sídlištních vnitrobloků Chalabalova, Bronzová, Amforová, V Hůrkách, Kálikova a Bellušova, Neústupného a projekt na rozšiřování a zvyšování kvality služeb poskytovaných úřadem. V době uzávěrky tohoto čísla víme, že projekty již prošly formálním hodnocením. Na to, jak obstály obsahově a v celopražské konkurenci, čekáme.

Ve fázi vize a příprav je vysílání dětské redakce v místní televizi TV13, informační centrum a revitalizace venkovních ploch KD Mlejn spojená s energetickými opatřeními. Radnice Prahy 13 by ráda iniciovala i přenos dobré praxe z oblasti územního a ekonomického rozvoje. Podali jsme projekt na Rozvoj lidských zdrojů pro řízení územního rozvoje na Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož smyslem je výměna zkušeností s obdobnou lokalitou Hrabství Cambridge ve Spojeném království.

Ačkoliv se říká, že peníze jsou až na prvním místě, je třeba připomenout, že jde o jeden ze zdrojů plně závislých na lidské tvořivosti, zájmu, motivaci, ochotě investovat čas i nad rámec svých každodenních povinností.

Marie Haisová, koordinátorka fondů EU,
ÚMČ Praha 13