Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TIB OPĚT BODOVALO

Občanské sdružení TIB pořádalo na sklonku školního roku další soutěže v programování. Z celostátního kola Baltík 2008, které se konalo v Českých Budějovicích, jsme si přivezli cenné trofeje. V kategorii A: 1. místo Václav Volhejn a 3. místo Vojtěch Tollar, v kategorii C 2. místo Jiří Kučera. Dařilo se nám i v mezinárodní soutěži Baltík 2008 v Kopřivnici. V kategorii A 2. místo Václav Volhejn a 3. místo Vojtěch Tollar, v kategorii C 2. místo Tomáš Pavlín. Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Spolu s DDM Bílina jsme pro děti z kroužků uspořádali Tábor s Baltíkem. Více na http://www.tib.cz/tib/.

Zuzana Kocíková, Ilona Žďárská