Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V pátek 5. září nebude možné vydávat pasy a občanské průkazy

Ministerstvo vnitra oznámilo, že z důvodu přechodu na novou technologii centrálních databází nebude v pátek 5. září možné přijímat žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady, ani vydávat již vyhotovené doklady. Děkujeme za pochopení.

Darina Altmannová, vedoucí odd. osobních dokladů a evidence obyvatel