Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Voličské průkazy pro senátní volby

Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu PČR na 17. a 18. 10. 2008 (případné druhé kolo se bude konat 24. a 25. 10.). Voličský průkaz opravňuje voliče volit v jiném volebním okrsku, než ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů, ovšem pouze v rámci volebního obvodu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. V našem případě ve volebním obvodu č. 21 - tedy na území MČ Praha 5 (s výjimkou k.ú. Malá Strana), MČ Praha 13, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec a Praha-Zličín. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat osobně na radnici do 15. 10. 2008 do 16 hodin nebo zaslat poštou (s ověřeným podpisem) tak, aby byla doručena nejpozději do 10. 10. 2008. Žádosti voličů z Prahy 13 přijímá sl. Andrea Koppová, 3. patro, č. 426, tel. 235 011 314.

Volič, který nemá trvalý pobyt na území České republiky a jemuž vydá voličský průkaz příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, může volit v rámci kteréhokoli obvodu, kde se konají senátní volby na území ČR. Více informací na www.praha13.cz.

Případní zájemci o práci v okrskových volebních komisích se mohou přihlásit na tel. 235 011 317 nebo 235 011 314.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru