Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

LÉTO V PRAZE

 

Velmi oblíbené byly během letošního léta v Domě dětí a mládeže ve Stodůlkách letní příměstské tábory, které nabízely dětem převážně z 1. – 5. tříd celodenní program v Praze. Výlety po Praze a okolí střídaly výtvarné dílny, keramické tvoření, sportování a spousta her v přírodě i uvnitř.Tábory probíhaly v týdenních cyklech během celých prázdnin a byly částečně finančně podpořenyMagistrátem hlavního města Prahy.Tyto letní programy využilo téměř 200 dětí.

Michaela Gaydošová