Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NEZAPOMENUTELNÁ VYSTOUPENÍ

 

V květnu se Základní umělecká škola Stodůlky zúčastnila zájezdu do Bělehradu. Spolu s námi a lidovým souborem Melodika se účastnil i pěvecký sbor Stodůlky. Náš první koncert se uskutečnil na velvyslanectví ČR v Bělehradě. Během pětidenního pobytu jsme navštívili několik uměleckých škol a měli příležitost porovnat své umění s našimi srbskými přáteli. I přes kladné přijetí našich koncertů předčila naše očekávání nezapomenutelná vystoupení pro české starousedlíky v městečku Bela Crkva. Program byl náročný, ale bude na co vzpomínat.

Pavel Světlík, žák ZUŠ Stodůlky