Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jakub Schikaneder

Národní galerie připravila ve Valdštejnské jízdárně až do 21. října výstavu stovky obrazů Jakuba Schikanedera, před několika lety neprávem opomíjeného českého malíře přelomu 19. a 20. stol. Byl také významným pedagogem. Od r. 1885 působil na uměleckoprůmyslové škole jako asistent Františka Ženíška, později vedl školu pro malbu květin a od r. 1896 školu pro dekorativní kresbu a malbu. Bylo by málo vnímat jej pouze jako malíře pražských nostalgických nokturn. Ve Valdštejnské jízdárně se můžeme přesvědčit, že od 80. let 19. stol. se hlavním námětem obrazů i kreseb staly postavy žen. Jeho dílo už tehdy rezonovalo za hranicemi rakousko-uherské monarchie. V českém umění poslední třetiny 19. století představuje výjimečný pokus o vyjádření tendencí realizmu a naturalizmu. Poprvé na půdě Národní galerie v Praze byla k výstavě vytvořena počítačová aplikace pro děti. Více najdete na www.schikaneder.cz.

Dan Novotný