Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražská panelová sídliště

Zdarma si můžete až do 16. září ve 4. patře Staroměstské radnice prohlédnout výstavu mapující vývoj výstavby panelových sídlišť v Praze od druhé světové války do roku 1989. Sídliště se nejintenzivněji stavěly v 60. až 80. letech 20. století a pro mnoho lidí symbolizují éru socialistické normalizace. Jejich uniformní a anonymní prostředí se často stalo předmětem odporu. Přesto na pražských sídlištích žije 470 000 lidí, tedy 40 % obyvatel hlavního města, pro které sídliště znamená domov. Na vybraných pražských sídlištích (Solidarita, Červený Vrch, Petřiny, Invalidovna, Malešice, Prosek, Jižní a Jihozápadní Město) chce výstava bez odsuzování nebo oslavování ukázat, proč a jak pražská sídliště vznikala. Doprovodným programem je ve středu 5. září od 17 hodin také procházka po Jihozápadním Městě (sraz před radnicí Prahy 13).  Více najdete na www.salarchitektu.cz.

Dan Novotný