Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je nějaká šance na zvýšení počtu městských strážníků, o kterém se pořád mluví?

Je nějaká šance na zvýšení počtu městských strážníků, o kterém se pořád mluví?

Vyšší počet strážníků v ulicích je dlouhodobým požadavkem vedení Prahy 13. Mluvili jsme o tom i s novým ředitelem Městské policie hl. m. Prahy Eduardem Šusterem při jeho březnové návštěvě v Praze 13, krátce po jeho jmenování, a nalezli jsme shodu. Pan ředitel hned při nástupu do funkce prohlásil, že provede reorganizaci městské policie, která bude směřovat k omezení administrativy a řídících složek a k posílení výkonu služby. Avizovaná reorganizace byla skutečně zahájena – v 1. fázi došlo k personálnímu omezení některých administrativních a celoměstských činností a ve 2. fázi, která probíhá v posledních měsících, jsou posíleny početní stavy strážníků na jednotlivých obvodních ředitelstvích MP. K 1. září dochází i k navýšení tabulkových stavů strážníků zařazených na Obvodní ředitelství MP Praha 13. Konkrétně přibude 8 nových strážníků, takže tabulkový i faktický počet strážníků (včetně vedoucích a administrativních funkcí) bude roven číslu 100. Jen pro zajímavost – ještě v roce 2007 to bylo pouhých 67 strážníků. Všech osm nově přidělených strážníků je zařazeno do přímého výkonu služby, to znamená, že budou vykonávat službu na ulici. Podle sdělení obvodního ředitele MP Hynka Svobody bude 5 strážníků zařazeno do hlídkové služby, která sídlí v Lýskově ulici a zajišťuje nepřetržitý čtyřsměnný provoz, a se třemi strážníky se počítá na posílení okrsků – jeden bude sloužit na okrsku ve Stodůlkách a dva budou přiděleni do Řep. Věřím, že se změna projeví ve zkvalitnění výkonu služby městské policie na našem území.

 

 

Předání jmenovacího dekretu ředitelce nové školky

Jak to vypadá s novou školkou, která se buduje nedaleko Slunečního náměstí?

Kdy bude uvedena do provozu? Nová mateřská škola v Husníkové ulici v Nových Butovicích začne fungovat od 7. října. Po celé léto probíhá v objektu kompletní rekonstrukce, díky které vznikne moderní školka se třemi třídami pro celkem 75 dětí. Při dubnovém zápisu jsme již školku zařadili mezi mateřinky, do kterých bylo možno přihlašovat děti, takže již má i své budoucí žáčky. Dokončovací práce a vybavení objektu se uskuteční během září. Na základě výběrového řízení jmenovala rada 29. července ředitelkou mateřské školy paní Danu Machačkovou, která dříve působila jako učitelka v MŠ Píšťalka na Lužinách. Jejím prvním úkolem bylo sestavit kolektiv pracovnic školky a spolupracovat s úřadem při vybavování budovy. Pustila se do práce s velkou energií a podle svých slov se na děti moc těší. Díky zřízení nové mateřské školy se nám jako možná jediné městské části podařilo umístit všechny děti s trvalým pobytem na našem území, které dosáhly nebo letos dosáhnou věku tří let. Přeji nové školce hodně štěstí.

Ing. David Vodrážka

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz