Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,

vítám vás u dalšího čísla zpravodaje STOP po prázdninové přestávce. Nabízíme vám opět množství článků – jak o tom, co se teprve připravuje, tak i ohlédnutí za událostmi, které proběhly od června do srpna. Starosta se v Přímé lince vyjadřuje ke zvýšení počtu strážníků a k chystanému otevření nové školky. Téma STOPu je věnováno přípravě námětů pro Metropolitní územní plán. Přinášíme také pozvánky na několik důležitých akcí – kromě dalšího kola projednávání zmíněných námětů k územnímu plánu vás radnice zve na řádné zasedání zastupitelstva a na 2. veřejné fórum občanů. Zejména ale zveme na největší zdejší akci letošního roku – Festival volného času Prahy 13, jehož pestrý program je na str. 9. Na stránkách STOPu ještě najdete zajímavý rozhovor s architektem Jihozápadního Města Ivo Obersteinem a v nepravidelné rubrice o místních pamětihodnostech historický článek Ondřeje Bastla ke 110. výročí dokončení stodůleckého kostela sv. Jakuba St. Věnujte pozornost i radám policistů, jak se chránit proti vloupání do bytu. Pokud byste náhodou hledali tiráž, přestěhovala se nově na str. 39, na její místo na str. 3 se přesunuly kontakty na kluby zastupitelů. Přejeme hezké čtení.

Samuel Truschka, šéfredaktor