Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pokračujeme v revitalizaci veřejných prostranství

V polovině května 2013 uspořádala radnice setkání s obyvateli městské části, na němž se občané v souladu s principy Místní Agendy 21 mohli veřejně vyjádřit k připraveným projektům revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Lužiny a Nové Butovice. V té době byly již podány dvě projektové žádosti o dotaci z evropských fondů. Podporu se nakonec podařilo získat a oba záměry mohou být realizovány v rámci 10. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Byla ukončena veřejná zakázka na dodavatele stavby a v blízké době budou zahájeny stavební práce. Projekty navazují na úspěšný projekt revitalizace sídlištních vnitrobloků z let 2008 – 2010. Navržená zeleň esteticky doplní veřejná prostranství a vytvoří příjemnější mikroklima, zejména v létě. Hřiště budou odhlučněna a vybavena novými herními i sportovními prvky.

Revitalizace zeleně ve vnitrobloku Trávníčkova spočívá v komplexní úpravě téměř veškerých ploch zeleně. Počítá se s obnovou keřových skupin, dosadbou stromů i kvetoucích trvalek. Do tvaru lodi bude stylizováno dosluhující hřiště pro nejmenší děti. Sportoviště bude odhlučněno novým pryžovým povrchem. Nejrozsáhlejší část revitalizace tvoří parková úprava navazující na dům sociálních služeb a vycházková trasa s odpočívadly.

Druhý projekt zahrnuje revitalizaci tří funkčních celků zeleně na sídlišti Lužiny a Nové Butovice: Revitalizace parkové plochy a dvou dětských hřišť při ulici Neustupného na Lužinách opticky i funkčně propojí dnes nesourodé veřejné prostranství. Proběhnou sadové úpravy a budou rozmístěny nové koše a lavičky. Místo dvou dosluhujících dětských hřišť se objeví šplhací kovové konstrukce se sítěmi, lezací stěna, houpačky, aeroskate, houpadla, trampolína, pískoviště a lavičky ve tvaru telefonu. Plochu sjednotí nově založené trávníky, budou vysazeny stromy, kvetoucí keře a trvalky.

Revitalizace prostranství před FZŠ Trávníčkova řeší rekonstrukci zchátralých dlážděných povrchů, dosluhujících opěrných zídek a mobiliáře. Stavební úpravu doplní nové výsadby stromů.

Poslední součástí projektu je proměna zcela dosloužilého dětského hřiště ve vnitrobloku Fingerova v Nových Butovicích. Herní prvky byly demontovány, odstraněny budou také nevzhledné betonové bloky a v prostoru vznikne zcela nová venkovní posilovna se třemi posilovacími stroji, pergolou a lavičkami. Všechny projekty, které připravil odbor životního prostředí, budou hotové nejpozději do srpna 2015.

Dana Céová, odbor životního prostředí