Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ARCHITEKTI NA EXKURZI

V rámci mezinárodní konference o využití veřejného prostoru, pořádané Fakultou architektury ČVUT, navštívila 15. 7. městskou část skupina účastníků tohoto setkání. Na radnici hosty uvítal Štěpán Hošna, předseda výboru pro Místní Agendu 21. Architekti z ČVUT a pracovnice odboru životního prostředí představili návštěvníkům koncept výstavby Jihozápadního Města s využitím parků a vnitrobloků s občanskou vybaveností a také probíhající revitalizaci veřejných prostranství. Architekti a stavaři z několika evropských zemí, ale i z Austrálie a Japonska si pak s velkým zájmem prohlédli část sídliště a revitalizované plochy mezi stanicemi metra Luka a Lužiny.

Dana Céová