Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Deset let gymnázia ve Stodůlkách

Pravidelně vás informujeme o tom, jak si vede Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, které působí v Kuncově ulici ve Stodůlkách. Letos toto jediné soukromé gymnázium v Praze 13 oslavilo deset let své existence. Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha je moderní, pružnou, úspěšnou, stabilní a vyhledávanou školou, která má mnoho předností, pro které je výhodné tuto školu navštěvovat. S přibližně 250 studenty patří mezi středně velké školy. Díky tomu panuje ve škole rodinná atmosféra a mezi studenty, pedagogy i rodiči je veden otevřený a přátelský dialog. Komunikace je jednou ze silných stránek školy. Počty studentů ve třídách jsou nižší, proto škola vytváří bezpečné a harmonické prostředí pro individuální přístup ke studentovi, který je středem zájmu. Škola rozvíjí kromě znalostí a vědomostí i „měkké“ dovednosti, což umožňuje velmi dobře propracovaná projektová výuka a program kritického myšlení. Studenty i rodiči je velmi ceněna výuka jazyků. Maturanti dosahují excelentních výsledků (průměrná známka z anglického jazyka je 1,18) a mnozí z nich studují univerzity v zahraničí. Škola úzce spolupracuje se zahraničními školami v Evropě, ale např. i v Číně. Díky tomu mohou naši studenti studovat část školního roku v zahraniční škole. Velkou přidanou hodnotou je pestrá nabídka školních i mimoškolních akcí. Máme stabilizovaný tým pedagogů, ale jinak je škola v neustálém pohybu a kvalitativních proměnách. Mimořádně kvalitní výchovně vzdělávací proces již dvakrát po sobě potvrdila Česká školní inspekce, která ohodnotila gymnázium jako nadprůměrnou školu.

Přijďte se o tom přesvědčit, dveře jsou otevřené. Více na www.gmvv.cz.

Renáta Zajíčková, ředitelka