Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mlhoviště ke třicetinám

V červnu slavila 30 let od svého vzniku také Mateřská škola Paletka v Trávníčkově ulici. Zahradní slavnosti se spolu s dětmi a učitelkami zúčastnilo mnoho rodičů, bývalých učitelek a „absolventů“ školky, kteří se zájmem sledovali vystoupení dětí i ukázku profesionálního míchání koktejlů.

Největším dárkem k výročí je však pro děti ze školky osvěžení pro horké dny v podobě „mlhoviště“ s umělým povrchem a rozprašovací sprchou. V pondělí 15. června ho společně s ředitelkou školky Alenou Černohorskou slavnostně uvedli do provozu místostarostka Marcela Plesníková a předsedové výborů Yveta Kvapilová a Vít Bobysud. Praha 13 uhradila školce polovinu nákladů – přispěla částkou 100 000 korun. Mlhoviště je moderní způsob, jak zpříjemnit dětem horké dny. Má ho např. nová školka v Husníkově ulici a od dubna MŠ U Bobříka v Podpěrově ulici.

Samuel Truschka