Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dětství bez násilí

Koncem května zahájila provoz Locika – centrum pomoci dětem, které, ať v pozici přímých obětí nebo svědků, zažívají domácí násilí. Jde o unikátní projekt organizace Acorus. Takto specializovaná a komplexní pomoc v České republice doposud chyběla. Využít bezplatné služby může ročně až 150 dětí a jejich rodičů.
Domácí násilí hluboce deformuje psychosociální vývoj dítěte, jeho vztahy k oběma rodičům i jeho budoucí perspektivu. Jde o děti vysoce ohrožené, které potřebují odbornou a dlouhodobou pomoc.
Na úvodní konzultaci je možné se objednat na tel. 273 130 878 nebo 734 441 233, info@centrumlocika.cz. Je možné přijít také osobně (po – čt 9 – 17, pá 9 – 15). Adresa: Dukelských hrdinů 1/342, Praha 7.

-red-