Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oblečení pro potřebné

Po prázdninách znovu obnovujeme provoz charitních šatníků.

  • v ulici Husníkova 2279 začínáme ve čtvrtek 3. 9. od 17 do 18.30.
  • V ulici Přecechtělova 2243 budeme otvírat v pondělí 7. 9. ve stejný čas.

Charitní šatníky nabízejí ošacení sociálně slabším spoluobčanům. Zároveň přijímají čisté oblečení, obuv, školní a sportovní potřeby.

Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky