Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

FZŠ Trávníčkova – škola pro děti i jejich rodiče

Základní škola v Trávníčkově ulici byla otevřena 1. září 1985 jako druhá sídlištní škola tehdejšího Jihozápadního Města. Na počátku 90. let měla přes 40 tříd. Profilovala se jako škola s rozšířenou výukou matematiky, tělesné, hudební a výtvarné výchovy. V pozdějších letech se nabídka rozšířila i o třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky.

Vytvoření vlastního Školního vzdělávacího programu nám umožnilo zaměřit se na potřeby samotných žáků. A tak jsme od roku 2005 začali učit již od 1. ročníku angličtinu a od 3. ročníku informatiku. Na II. stupni se mohly formou seminářů posílit předměty přírodovědné, ale i český jazyk a nedávno se němčina stala od 6. ročníku druhým cizím jazykem pro všechny žáky. Nově se učí pracovat nejen děti, ale i učitelé, zařadili jsme se do sítě tvořivých škol.

V posledních deseti letech se změnila tvář školy jak navenek, tak uvnitř. Investiční dotace MČ Praha 13 umožnily zateplení pláště budovy, výměnu oken, vybudování vlastní plynové kotelny. Z grantů hl. města, městské části a ministerstva školství byl celkově zrekonstruován venkovní sportovní areál školy, opraveny školní toalety, vybudovány počítačové a odborné pracovny, knihovna a kluby pro mimoškolní činnosti žáků, naposledy nové šatny.

A co můžeme nabídnout dnes? Řadu zájmových kroužků, např. tenis, stolní tenis, judo, keramiku, programování, vaření a mnoho dalších. Máme nové vnitřní vybavení, „chytré“ interaktivní tabule, dataprojektory, přibyla učebna s tablety, škola má internetovou WiFi síť. Kromě běžné integrace se věnujeme ve speciálních programech i žákům zdravotně a sociálně znevýhodněným. Už druhým rokem u nás pracuje školní psycholog.

Škola si drží vysokou úroveň nejen výbornými materiálními a prostorovými podmínkami. Nejsilnější tradicí naší školy jsou úspěchy našich žáků v řadě různých soutěží od matematických, po jazykové, estetické, sportovní, výtvarné, počítačové... Máme tvořivé a kvalitní učitele, bez nich bychom nebyli „Školou pro děti i jejich rodiče“, jak vystihuje název našeho vzdělávacího programu. Za těch 30 let prošlo školou více než 2 300 žáků a ti první nám už svěřují ke vzdělávání svoje děti. A z toho máme velkou radost.

František Hanzal, ředitel FZŠ Trávníčkova