Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hřiště pro mrňousky

V srpnu byla dokončena modernizace dětského hřiště v Petržílkově ulici v Nových Butovicích, určeného především pro menší děti ve věku od jednoho do čtyř let. Zbývá už pouze dokončit sadové úpravy celého prostoru. Byly instalovány nové herní prvky Koráb a Mimozemšťan, pryžové dopadové plochy, houpačky a vyrostlo nové pískoviště. Doplněny byly dřevěné lavice a atypické lavice z pohledového betonu. Byla opravena dlažba a natřeno oplocení hřiště.

Dana Céová, OŽP

Investiční záměry Revitalizace Třebonického rybníka a Revitalizace hřiště Petržílkova jsou podpořeny dotací z fondů EU, z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.