Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krátce - září 2015

 • Žáci prvního stupně ZŠ s RVJ Bronzová oslavili Den dětí sportem. Deváťáci pro ně připravili dopoledne plné soutěží. A kdo v běhu, skoku přes překážky, šplhu na tyči nebo házení míčky na cíl a frisbee do obruče, zvítězil? Každý, kdo se snažil být nejlepší a za skvělé výkony získal pro třídu nějaké body.
   
 • Na letním táboře Tanečního studia Mirabel se děti přenesly do indiánského magického roku. Po splnění úkolů získaly potřebný obrázek zvířete, patrona daného měsíce. Všechny je nakonec umístily do Chrámu Poznání a otevřely tak Bránu Vědění, vedoucí k bájnému pokladu. Více na www.tsmirabel.cz.
   
 • V polovině května se pro žáky 5. – 9. ročníků z FZŠ Mezi Školami uskutečnil poznávací zájezd do Berlína. S průvodcem prozkoumali minulost i současnost tohoto zajímavého evropského města, podnikli okružní jízdu Berlínem i pěší prohlídku bývalé západní a východní části města.
   
 • Ve dnech 12. – 14. června se v polské Varšavě děti ze sdružení TIB zúčastnily mezinárodní soutěže programování Baltie 2015. Z týmu byl nejúspěšnější Tomáš Veselý, který v kategorii C získal první místo. Více na http://tib.cz.
   
 • Děti z MŠ Mezi Školami několikrát do roka navštěvují FZŠ Mezi Školami. Této spolupráce si velmi váží. V minulém školním roce měly možnost vidět pokusy v laboratoři nebo výstavy s výrobky žáků, vyzkoušet si výukové programy na interaktivní tabuli, zahrát si na školáky nebo si zasportovat na školním hřišti...