Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strážníci poradí seniorům, jak se chránit před kriminalitou

Strážníci poradí seniorům, jak se chránit před kriminalitou

Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy pořádá počínaje od 30. září Senior akademii – cyklus vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality pro seniory a zdravotně postižené s trvalým pobytem v Praze 13 a v Praze-Řeporyjích. Senior akademie se skládá z 11 pravidelných setkání, která se budou konat od 30. září každou středu od 14.00 do 16.00 v obřadní síni radnice. V programu je i malá přestávka na občerstvení.

Během přednášek se dozvíte více například o zajištění osobního bezpečí, zabezpečení majetku, bezpečnosti seniorů v provozu metropole, o finanční gramotnosti, o kriminalistice, jak ji neznáte, o základech první pomoci, o domácím násilí, o povinnostech při chovu psů apod. Součástí Senior akademie může být také návštěva Muzea Policie České republiky, případně Psího domova v Troji nebo Centrálního operačního střediska městské policie.

Posluchači v rámci přednášek obdrží tematické materiály a tiskoviny (brožury, letáky, samolepky). Celý cyklus přednášek bude slavnostně ukončen 16. prosince, kdy budou všem účastníkům Senior akademie rozdány pamětní listy.

Účast na Senior akademii je bezplatná. Maximální počet účastníků je 80 osob. Přihlášky a další doplňující informace obdržíte u Hany Tyranové, odbor sociální péče a zdravotnictví, ÚMČ Praha 13, 2. patro, č. dveří 319, tel. 235 011 452.

Petr Syrový, vedoucí oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb OSPZ