Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Požár způsobila nezodpovědnost

Je parné odpoledne, čtvrtek 6. srpna 2015. Houkání hasičů a sloup kouře na jihozápadním okraji Nové Vsi říká, že je zle. Hoří v přírodní památce Červený lom a Opatřilka v Dalejském údolí (nikoliv v Prokopském, jak se také uvádělo). Ohrožen je i domeček Tereza, sloužící již od 80. let ekologické výchově. Jen rychlý efektivní zásah hasičů zastavuje zhoubné plameny asi 50 metrů před ním. V každém případě velký dík hasičům za rychlý zásah i jeho záchranu. I tak je bilance požáru smutná – shořelo členité území o rozloze snad 100 x 300 m. Neshořelo obyčejné území. Shořela část zvláště chráněného území, porostlá travinami, křovinami a stromy.

Má požár původ v odhozeném žhavém oharku cigarety? Zřejmě je to ještě horší. Údajně si někdo na zahrádce pod vilkou na konci Nové Vsi, na kraji zvlášť chráněného území, rozdělal za velkého vedra a sucha oheň. Při obhlídce místa požáru vidím na zahradě za plotem oné vily velké ohniště s četnými ohořelými poleny. Na zahradě jsou ohořelé trávníky a ohořelé křoví a stromy pokračují mimo zahradu do zvláště chráněného území. Uvedený zdroj požáru je zřejmě pravdivý.

Co všechno se ještě musí stát, aby se dodržovaly alespoň základní bezpečnostní předpisy, jako že za horka a sucha se nerozdělává v přírodě ani na zahradě oheň? Večer toho dne u bývalého Klukovického koupaliště, na kraji přírodní rezervace Prokopské údolí, součásti sítě zvlášť chráněných území Evropské unie, jsem viděl dva hořící ohně návštěvníků. Tentokrát od nich, naštěstí, nic nechytlo.

Jan Zeman, zastupitel Prahy 13