Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Radnice spouští dva nové projekty

Mobilní aplikace určená k využití v tzv. chytrých telefonech usnadní vzájemnou komunikaci mezi radnicí a obyvateli Prahy 13. Je vyvinuta pro nejpoužívanější operační systémy Android a iOS. Zvýší nabídku informací, usnadní řešení definovaných životních situací a nabídne aktuální informace z radnice. Dalším významným přínosem budou lokalizační, mapové a kalendářové služby, které zpřístupní např. kontakt na strážníka městské policie podle dané lokality, nabídku kulturních a sportovních akcí, vyhledá nejbližší kontejner na separovaný odpad či další informace vztahující se ke konkrétnímu místu. Aplikace umožní uživatelům vzájemně sdílet vybrané typy informací, např. atraktivní lokality, zpřístupní možnost rezervace návštěvy na vybraných odborech, zobrazí úřední desku, STOP a mnoho dalšího.

Digitalizaci archivu stavebního úřadu realizuje Praha 13 od loňského roku. Díky projektu se podařilo vybudovat vlastní skenovací pracoviště, takže převážná část dokumentace stavebního archivu bude převedena do digitální podoby. V první fázi se skenuje dokumentace k rodinné zástavbě v lokalitě Stodůlky a k veškerým panelovým domům, později zbývající části a všechny nové přírůstky do stavebního archivu.

Digitalizovaná forma archivu přinese nejen efektivní způsob ukládání dokumentů a manipulaci s nimi, ale především zefektivní styk s klienty prostřednictvím oboustranné výměny relevantních podkladů v digitální podobě. Klientům stavebního úřadu bude digitální dokumentace zpřístupněna díky klientskému centru a klient si sám rozhodne, kterou část dokumentace chce nahrát na vlastní flash-disk, vypálit na CD/DVD či vytisknout.

Oba uvedené projekty jsou spolufinancovány v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a budou dokončeny na konci září.