Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktora září 2015

Milí čtenáři,
vítáme vás po horkých prázdninách u zářijového STOPu a jsme rádi, že ho čtete. Tentokrát se nám sešlo takové množství příspěvků, že jsme měli opravdu co dělat, abychom se do vymezeného prostoru 40 stran vešli. V září městskou část oživí akce třetího Festivalu volného času Prahy 13, který nabídne širokou škálu zajímavých aktivit. Program festivalu najdete na str. 10 – 11, určitě si z pestré nabídky vyberete. Podrobnosti budeme postupně doplňovat také na webu a na facebookovém profilu Šťastná třináctka. Další nabídku kroužků a možností pro volný čas najdete na str. 33 a nábor do sportovních oddílů na str. 14 – 15. Pozvánky na ostatní události nabízíme samozřejmě v Kalendáři akcí v závěrečné části zpravodaje a pozvánky pro seniory na str. 31.
Tématem STOPu je výstavba depozitáře uměleckoprůmyslového muzea, který rychlým tempem vyrůstá na Velké Ohradě. Představujeme také několik projektů, pro které radnice získala podporu z fondů EU. Starosta David Vodrážka se v Přímé lince zabývá uzavřením části Petržílkovy ulice. V Kaleidoskopu si mimo jiné připomínáme památku předčasně zesnulého Vladimíra Křápka, který se před lety významně zasloužil o rozvoj kultury v městské části. Redaktorka Eva Černá tentokrát rozmlouvala s jednatelkou útulku pro zraněné a opuštěné kočky Petrou Soběslavskou. Za celou redakci vám přeji příjemné září a hezké čtení.

Samuel Truschka, šéfredaktor