Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obnova veřejných prostranství úspěšně dokončena

Od září loňského roku vás ve STOPu průběžně informujeme o průběhu dvou velkých projektů revitalizace veřejných prostranství, které Praha 13 realizuje s finanční podporou z fondů EU – z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK). Projekty, které se zabývaly obnovou několika lokalit na sídlišti Lužiny a Nové Butovice, byly na konci srpna ukončeny. Na některých místech skončily práce již mnohem dříve.

Vnitroblok Trávníčkova – Fantova

Na počátku července byla dokončena revitalizace vnitrobloku Trávníčkova – Fantova. Byla zde vysázena nová zeleň, která přispěje větší přehlednosti a bezpečnosti ve vnitrobloku. Podél centrální části, zvýšených ostrůvků zeleně, byla vytvořena nová alej jilmů a podél středové cesty byla doplněna alej stávající. Výrazným prvkem jsou dva kontrastní relaxační monumenty, které jsou umístěny na jednom z ostrůvků. Dětské hřiště bylo kompletně zrekonstruováno. Při rozmísťování herních prvků bylo využito terénu a dvě skluzavky byly umístěny ve svahu. Hřiště je laděno do námořnických a mořských motivů. Sportoviště bylo opatřeno moderním umělým povrchem, který tlumí nárazy míče. Na stupňovitých tribunách jsou dřevěné sedáky, okolní zeleň byla zredukována. V celém vnitrobloku jsou rozmístěny nové lavičky a další mobiliář.

Revitalizace tří veřejných prostranství Prahy 13

Koncem července byly dokončeny také práce na třech plochách zařazených do projektu Revitalizace veřejného prostranství P13, které byly rovněž spolufinancované z OPPK.

Vnitroblok Neustupného

Vznikla zde dvě oddělená dětská hřiště, z nichž jedno je opatřeno umělým povrchem. Je zde nově zabudována trampolína, prolézací sestava, kolotoč, houpačky, pískoviště v rohu pod svahem a lezecké stěny po obvodu. Druhé hřiště je oplocené, doplněné obloukovou lavicí s pergolou, která opticky odděluje prostor od bytových domů. Dalším výrazným prvkem tohoto prostoru jsou půlmetrové pryžové boule rozmístěné v travnaté ploše.

Hřiště Fingerova

Původně dětské hřiště ve vnitrobloku Fingerova bylo proměněno na venkovní posilovnu. Od okolního prostředí je plocha oddělena živými ploty a ze západu dřevěnou pergolou. Povrch tvoří barevně zajímavá kombinace dlažby a umělého povrchu. Je zde možné si zacvičit na strojích pro simulaci běhu na lyžích, veslování, sjezdového lyžování
a na dvou šlapadlech před lavičkou.

Prostor před FZŠ Trávníčkova

Plocha před FZŠ Trávníčkova byla kompletně přeměněna. Byla zde položena nová dlažba, která kopíruje původní šachovnicový vzor. Namísto zvýšených záhonů se zelení byly vysazeny solitérní stromy, dřezovce se zlatožlutými listy. Pod stromy jsou nové parkové lavičky a ve východní části, pod původními stromy, jsou zvýšená posedová mola. Věříme, že provedené úpravy výrazně přispěly ke zkvalitnění veřejných prostor a že s nimi budete spokojeni.

Pavel Jaroš, zástupce starosty