Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třicetiny školy Trávníčkova

Fakultní základní škola Trávníčkova na sídlišti Lužiny si letos připomíná 30 let od svého vzniku. Kulaté výročí jsme oslavili 27. května slavnostní akademií ve Spolkovém domě. Děti spolu se svými učitelkami připravily pestrý a zajímavý program. Recitovaly, zpívaly, tančily a předvedly také své jazykové znalosti. Závěr patřil veselému čertímu muzikálu. Ředitel školy František Hanzal ve slavnostním projevu mimo jiné řekl: „Třicetiny jsou věkem plným síly, tvůrčí energie, naplňování odkazu minulosti a plánů do budoucna, navíc s velkou dávkou zkušeností našeho pedagogického sboru. Poděkování patří kromě našich učitelů a vychovatelů i všem provozním zaměstnancům, bez kterých se zkrátka neobejdeme.“ Více o minulosti i současnosti školy se dozvíte v článku na str. 12.

Marcela Fuglíková