Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nový depozitář pro cenné exponáty

Stavba v červenci 2014

V Červeňanského ulici na Velké Ohradě pokračuje výstavba Centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). Pro tuto významnou státní instituci je to zcela zásadní stavba pro uložení statisíců sbírkových předmětů nevyčíslitelné kulturní hodnoty, neboť původní historická budova na Starém Městě z let 1897 – 1901 nebyla navržena na vhodné uchování takového objemu sbírek. Sbírky zahrnují umělecké řemeslo, užité umění a design od pozdní antiky do současnosti – sklo a keramiku, užitou grafiku a fotografie, práce z drahých i obecných kovů, dřeva a jiných materiálů, šperky, hodiny a hodinky, textil, módu, hračky či nábytek a další.

Hrubá stavba depozitáře je již hotováCentrální depozitář byl vyprojektován jako nízkoenergetická budova na kruhovém půdorysu. Samotný úložný prostor pro sbírky tvoří čtvercové jádro budovy, které má svůj vlastní režim. Po obvodu jsou umístěna zejména pracoviště související s péčí o sbírky a jejich správou. Tím bude odlehčeno historické budově v centru Prahy, která též prochází rekonstrukcí a bude určena pouze pro vystavování sbírek. Plánování výstavby centrálního depozitáře na konkrétním místě v Červeňanského ulici probíhá od roku 2010, kdy byl pro UPM zakoupen od soukromého majitele pozemek a bylo schváleno územní rozhodnutí k výstavbě depozitáře. Samotné plánování depozitáře jako řešení chybějícího prostoru pro sbírky a bohatou činnost UPM probíhalo intenzivněji od roku 2000, ale problémem se již zabývalo několik generací muzejní správy. Po schválení projektu Vládou ČR v roce 2013 a uskutečnění výběrových řízení bylo možné v dubnu 2014 začít fyzicky s výstavbou.

Renesanční stolní hodiny z roku 1549Investice je z programu Národního kulturního pokladu Ministerstva kultury ČR a činí téměř 306 milionů korun, její součástí je i veškeré vybavení budovy jak pro uložení sbírek, vybavení restaurátorských pracovišť, tak interiéry pracoven či vstupního prostoru. Ten bude přístupný i veřejnosti, neboť zde bude malá kavárna a prostor pro příležitostné akce, přednášky a edukační programy. Projektantem stavby je AS Project CZ, s.r.o., z Pelhřimova, zhotovitelem PSJ, a.s., z Jihlavy. Od května 2014 probíhaly podzemní a výkopové práce, hrubá stavba vyrostla velmi rychle. V letošním roce jsou prováděny velmi náročné práce na vnitřním vybavení a plášti stavby, které musí odpovídat všem požadovaným ochranným předpisům. Pak bude následovat regulace klimatu a provozu budovy a po předání budovy do konce roku budou postupně naváženy sbírkové předměty z dočasného depozitáře. Původně měly být sbírky i pracoviště přesunuty rovnou do nové budovy, nyní jsou uloženy v tzv. mezidepozitáři a pracovníci muzea mají dočasné kanceláře na Malém náměstí v Praze 1. Kvůli posunu realizace stavby centrálního depozitáře prochází totiž generální rekonstrukcí souběžně také hlavní budova. Její provoz byl ukončen, včetně výstav a expozic, závěrem roku 2014.

Závěs z českých granátů z roku 1900Zásadní snahou Uměleckoprůmyslového musea v Praze je i po dobu rekonstrukce zpřístupnit veřejnosti sbírkové předměty ve své správě. Proto v listopadu 2013 otevřelo v Obecním domě expozici Secese/Vitální umění 1900. Unikátní soubory skla evropské i české provenience v počtu kolem 1 100 položek zapůjčilo pro expozici zámku Světlá nad Sázavou. Jde o nejrozsáhlejší prezentaci této sbírky mimo hlavní budovu v historii muzea. Zároveň díky úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem mohou návštěvníci zámku Vranov nad Dyjí zhlédnout expozici Evropská kamenina ze sbírek muzea. Od 18. listopadu otevře UPM expozici Českého kubismu v domě U Černé Matky Boží na Starém Městě, který je národní kulturní památkou. Kromě toho muzeum po dobu rekonstrukce připravilo putovní výstavy skla do Číny, Japonska a Jižní Koreje, které probíhají v letech 2014 – 2017.

Po svém dokončení bude centrální depozitář v Praze 13 významným přínosem pro zachování vzácných sbírek muzea pro další generace a jejich zpřístupňování široké veřejnosti.

Jana Ulipová,
tisková mluvčí Uměleckoprůmyslového musea v Praze