Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výjimečný projekt získal cenu

Kolektiv žáků jazykových tříd prvního stupně FZŠ Brdičkova se v minulém školním roce ucházel o Evropskou jazykovou cenu Label, kterou jsou oceňovány výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání. V České republice ocenění udělují Dům zahraničních služeb a Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Náš projekt nazvaný „Tell me about you… I will tell you about me!“ nominovala k účasti v soutěži odborná porota. Obsahem našeho projetu byla komunikace v angličtině se školou ve Francii, a to nejen písemně, ale také prostřednictvím videonahrávek a fotografií. Díky usilovné práci žáků a hlavně díky paní učitelce Monice Juřicové náš projekt cenu Label vyhrál a získal tak pro školu finanční odměnu určenou na jazykovou výchovu. Do projektu také přispěli učitelé Hana Navrátilová (AJ) a Čeněk Jokl (ICT). Více informací o projektu naleznete na www.fzsbrdickova.cz.

Kamila Hubalovská, FZŠ Brdičkova