Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v provozu autobusových linek 168 a 174

Po otevření metra do Motola realizoval ROPID opakované přepravní průzkumy v oblasti Prahy 6 a Prahy 13. Na jejich základě a po konzultaci s MČ Praha 13 dochází od 30. 8. k dílčím změnám v provozu autobusových linek 168 a 174. Linka 168 od zavedení v roce 2011 nabývá neustále na významu a přibývají žádosti obyvatel o její posílení a rozšíření rozsahu provozu. Proto je od 30. 8. v přepravních špičkách pracovních dnů interval na lince 168 zkrácen ze stávajících 30 minut na 15 minut v úseku Nové Butovice – Nemocnice Na Homolce a rovněž bude na lince na území Prahy 13 zaveden víkendový a večerní provoz v intervalu 60 minut. Naopak přepravní průzkumy ukázaly nízké využití linky 174, zejména v úseku, kde je provozována společně s dalšími souběžnými linkami, tedy především mezi Vypichem a Jihozápadním Městem. Naopak na území Prahy 13 plní linka 174 svůj místní význam, proto bude transformována do místní obslužné linky, která bude zajišťovat místní vazby. Nově bude linka 174 vedena po trase Nové Butovice – Bucharova – Mládí – Luka – Píškova – Velká Ohrada. Bude tak zajištěno spojení do oblasti starých Stodůlek a zároveň bude posílen úsek Nové Butovice – Bucharova, což byl rovněž jeden z dlouhodobých požadavků. Linka bude v provozu v pracovních dnech v intervalu 30 minut.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost