Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Široká paleta služeb

Tradiční veletrh sociálních služeb, který městská část pořádá každý druhý rok, se letos konal v samotném závěru května. Ve stáncích na Slunečním náměstí se představilo bezmála 30 organizací, které zajišťují pro obyvatele městské části například pečovatelskou službu, terénní progra- my, osobní asistenci a další sociální služby. Veletrh zahájili starosta David Vodrážka a jeho zástupce Pavel Jaroš. Panely prezentující organizace byly vystaveny v atriu radnice až do 17. června.

Petr Syrový, odbor sociální péče