Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ČTVRTSTOLETÍ MĚSTSKÉ POLICIE

Za 25 let se mnohé změnilo k nepoznání a „měšťáci“ se stali nedílnou součástí bezpečnostního systému hlavního města. V rámci oslav byla, mimo jiné, uspořádána putovní výstava věnovaná tomuto významnému jubileu. Expozice zachycující na velkoformátových deskách klíčové okamžiky z historie Městské policie hl. m. Prahy byla v atriu radnice přístupná celý červen.

-dn-