Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NEJSTARŠÍ SBÍRKOVÁ AKCE

Koupí žlutého kvítku měsíčku lékařského mohl i letos každý z nás podpořit boj proti rakovině. Ve středu 10. května, kdy se uskutečnil už 21. ročník této nejstarší sbírkové akce v ČR – Český den proti rakovině, se do nabídky kytiček zapojili i všichni členové pionýrského oddílu Rondel. Dobré věci tak letos pomohli prodejem 1 366 kytiček a vybranou částkou 37 998 Kč. Všem dobrovolníkům a ochotným dárcům patří naše velké poděkování.

Petr Kubů