Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prázdninový streetfočus

V úterý 8. srpna proběhl na hřišti u Kuželkárny v Centrálním parku prázdninový streetfočus, pořádaný terénním programem pro děti a mládež Proxima Sociale, o.p.s., v Praze 13.

Terénní program pracuje s dětmi a mládeží ve věku 12–19 let z Prahy 13. Zúčastnily se dva čistě chlapecké týmy. Účastníci si hned zkraje akce připomněli několik pravidel – bez alkoholu, bez drog, bez agrese a také pravidla fair play. Tým starších kluků hrál v oslabení přes velkou snahu je mladší kluci porazili velkým rozdílem 9:2. Pro oba týmy byly připraveny hezké ceny, vítězové si odnesli také malý zlatý pohár. V rámci streetfočusu proběhl úklid okolí hřiště. Všichni přiložili ruku k dílu a zasloužili se o to, že okolí hřiště je opět příjemným místem.

Vendula Hrabánková, terénní sociální pracovnice terénního programu v P13, Proxima Sociale, o.p.s.