Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SBORY OSLAVÍ VÝROČÍ

Koncem června se v obřadní síni radnice uskutečnil koncert sborů Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami. Ten se jako vždy těšil velkému zájmu zejména rodičů účinkujících dětí. Při příležitosti koncertu předala zástupkyně Českomoravské stavební spořitelny sbormistryni Aleně Panochové jako sponzorský dar symbolický šek na 12 300 Kč. Tato částka byla vybrána při speciální akci ČMSS Pečeme pro Klíček a bude použita na nové oblečení, které si sbory chtějí pořídit k 20. výročí svého založení.

Alena Panochová