Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zábavná pyrotechnika jen dva dny v roce

Používání zábavné pyrotechniky je spojeno především se závěrem roku. Z dopisu pana Miloše P. ale vyplývá, že tento mnohdy nebezpečný způsob zábavy se zejména v okolí starých Stodůlek nevyhýbá ani jiným měsícům.


Používání zábavné pyrotechniky v Praze bylo upraveno vyhláškou hlavního města Prahy č. 42/1999 Sb., o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů. Z této vyhlášky vyplývá, že zábavná pyro - technika I. a II. třídy nebezpečnosti se v hlavním městě nesmí používat jindy než 31. prosince a 1. ledna. Výjimku tvoří pouze místa uvedená v obecně závazné vyhlášce č. 11/2008 Sb. Městská část Praha 13 zde uvedena není. Používáním zábavné pyrotechniky mimo zmíněné dva dny dochází k narušování veřejného pořádku, za který může být pachatel sankciono - ván. Kontrola je v pravomoci Městské policie hl. m. Prahy. Proto v případě, že bude kdekoli v Praze 13 docházet používáním zábavné pyrotechniky k narušování veřejného pořádku, oznamte neprodleně tuto skutečnost operačnímu středisku Městské policie hl. m. Prahy na bezplatnou linku tísňového volání 156, které zabezpečí okamžité vyslání hlídky strážníků na místo a řádné zadokumentování protiprávního stavu.

-red-