Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak to vidí...

Čtyřem hlavním představitelům vedení Prahy 13 jsme položili pár osobních otázek. Jak vidí svůj úspěch v minulém volebním období a na co by se rádi zaměřili v případě svého dalšího zvolení? Kdo nebo co je jejich inspirací, bez které by se život v politice zvládal s menší lehkostí?

David Vodrážka, starosta

Na radnici jsem se chtěl vždy těšit


Máte za sebou další z volebních období v pozici starosty. Jak jej hodnotíte?

Hodnocení přísluší jiným. Vždy jsem se však chtěl na radnici ráno těšit. V minulých obdobích se mi to více méně dařilo a v tomto posledním také. A to je mé měřítko.

Prahy 13 dotáhnout do konce?

Jednoznačný úspěch byla přestavba bývalého sportovního centra na novou moderní Mateřskou školku U Stromu. Dokončení další velmi důležité stavby, kterou je Domov pro seniory, právě vrcholí. Uvědomujeme si nutnost postarat se o naše starší občany a poté, co magistrát smetl ze stolu obdobný projekt v Oistrachově ulici, rozhodli jsme se postavit zařízení pro seniory na naše náklady v ulici Za Mototechnou. Rozhodně bych zde zmínil také park na Malé Ohradě a nesmím zapomenout ani na národní ocenění Excelentní organizace a mezinárodní ocenění EFQM, což v překladu znamená nejlepší úřad v ČR.

Vidíte zde ještě nějaký další prostor pro růst? Jaká otázka je pro Prahu 13 nejpalčivější? Má tato problematika nějaké jasné řešení?

Vždy je kam růst. Já si ale myslím, že je důležité udržet vysoko položenou laťku. Jsme totiž jedna z nejlepších čtvrtí v Praze. V tuto dobu je nejpalčivější problém parkování. Snažíme se v rámci našich kompetencí dělat maximum, a proto jsme prosadili stavbu velkokapacitního parkovacího domu P+R na Zličíně mezi Globusem a Tescem. Řidiči, zejména ze středních Čech, budou odstavovat svá vozidla tam, což výrazně ulehčí celé situaci. Teď je na tahu hlavní město, které musí představit koncepční řešení pro celou Prahu. Žádná čtvrť přece nemůže řešit parkování na úkor svého souseda.

Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami v Praze 13? Vnímáte zde možnost domluvy?

Na třináctce jsem se vždy snažil, aby náš život ovlivňovaly „stranické barvy“ co nejméně. Domluva je o lidech a ne o stranách.

Existuje něco, co vás na práci starosty dokáže překvapit nebo vyvést z míry?

I po šestnácti letech v pozici starosty mne nedokáže přestat překvapovat lidská hloupost.

Byla za dobu působení ve vedení Prahy 13 nějaká situace, která byla vyloženě úsměvná a pobavila vás?

Snažím se smát každý den. Nejvíc mě ale pobavilo, když chtělo v minulosti jedno sdružení zcela vážně zakázat věšení prádla na balkonech. Jednou mi také přišel do kanceláře člověk, který měl tuberkulózu. Potom jsem musel na vyšetření, ale to jsem se moc nesmál.

Co byste v příštím volebním období udělal jinak?

Jinak bych nedělal asi nic. V příštím období chci nový park za bytovým komplexem Rotavská. Chci prosadit do Metropolitního plánu absolutní nezastavitelnost Centrálního parku a omezit plány výstavby uvnitř zastavěného území. Na základě veřejné diskuze chci představit definitivní podobu Slunečního náměstí, a tím zamezit možné masivní výstavbě. V novém návrhu Metropolitního plánu je v této oblasti navržena možnost výstavby až 12 patrové budovy, což pokládám za zrůd nost. A hlavně chci udržet fakt, že jsme jedna z nejlepších adres v Praze.

Kde berete inspiraci? Existuje nějaký politik, který je vám sympatický?

Inspiraci beru ve své rodině. Také v našich občanech, se kterými jsem v denním kontaktu. Z politiků je mi sympatický Mick Jagger, AC/DC a Elvis Presley ☺.

Pavel Jaroš, místostarosta
Pořád je co zlepšovat

Máte za sebou své první volební období na třináctce ve funkci místostarosty. Jak jej hodnotíte?

V politice je to jako v životě. Nemůžete být úspěšní úplně ve všem a je dobré uvědomovat si, na čem se ještě dá zapracovat. Je zde stále dost věcí, které mě trápí a zatím se mi je nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Nicméně si myslím, že spousta věcí se podařila, výsledky se dostavily, a to i díky profesionálnímu přístupu a obětavé práci pracovníků úřadu.

Zmínil jste, že člověk nemůže být ve všem úspěšný. Co naopak v souvislosti s prací pro Prahu 13 považujete za úspěch?

Ve své gesci mám životní prostředí, sociální oblast a dopravu. Co se sociální oblasti týče, jsem rád, že se podařilo získat relativně dost finančních prostředků z magistrátu. Mohli jsme tak zajistit lepší péči o naše seniory a financovat jejich aktivity. Naopak mne mrzí, že se nám  dosud nepodařilo přesvědčit magistrát, aby na pozemku v Oistrachově ulici vybudoval sociální zařízení typu Domova s pečovatelskou službou. To by případně byl jeden z hlavních cílů pro příští volební období. Faktem je, že se nám za finanční prostředky naší městské části podařilo vybudovat jiný typ sociálního zařízení – Domov pro seniory v ulici Za Mototechnou. Myslím ale, že by zde pro naše občany našly velké využití oba projekty. V současné době řešíme možnost rozšíření kapacity Střediska sociálních služeb Prahy 13, kde bychom chtěli zřídit komunitní centrum. To by sloužilo nejen našim seniorům, ale i ostatním sociálním skupinám, např. matkám s malými dětmi nebo mladým lidem z Prahy 13. Zkrátka by šlo o místo, kde se setkávají různé sociální skupiny a navzájem se obohacují. Nyní jednáme s magistrátem o poskytnutí finančních prostředků. Do mé kompetence spadá také oblast životního prostředí. Mám pocit, že když se občané projdou po naší městské části, je jasně patrné, že se této oblasti aktivně věnujeme – vznikají nová sportoviště, revitalizujeme dětská hřiště i celé vnitrobloky, vznikají populární posilovny pod širým nebem... Je toho zkrátka dost. Co mě mrzí je fakt, že některým občanům udržování čistoty a pořádku ve svém okolí vůbec nic neříká. Mám na mysli například odhazování odpadků či nepořádek kolem kontejnerů. A přitom se ročně z rozpočtu městské části Praha 13 proinvestuje na úklid, údržbu a péči o zeleň téměř 47 milionů korun.

Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami v Praze 13? Je zde možnost domluvy?

Politici by měli jednat a dosáhnout dohody, ovšem ne vždy to jde hladce. Ale v zásadě se dá říci, že na zastupitelstvu jsme schopni dobře argumentovat i vzájemně si naslouchat. Všem by nám mělo v první řadě jít o prospěch obyvatel.

Existuje něco, co vás na práci místostarosty překvapilo nebo vyvedlo z míry?

Občas člověka něco trochu zaskočí, co mě ale vadí, jsou věci se kterými ani při nejlepší vůli nemohu téměř nic dělat. Týká se to například údržby zeleně a stížností nebo kritiky s ní spojené. Uvedu příklad – jen část pozemků v městské části spadá do naší správy. Například v Centrálním parku jsou naše pozemky včas posečeny, ale na úseky spadající do správy magistrátu, Technické správy komunikací hl. města Prahy, Dopravního podniku či soukromníků vliv nemáme. Stížnosti občanů samozřejmě předáváme dál a žádáme nápravu, ale... Občané chtějí upravené plochy všude, to je pochopitelné.

Byla za dobu působení ve vedení Prahy 13 nějaká situace, která byla vyloženě úsměvná?

V čerstvé paměti mám třeba závody organizované rybáři SDH Třebonice. Bylo to v dubnu a já se tehdy stal novým členem Rybářského cechu. A abych si to užil, tak mě ponořili do kádě s vodou přímo mezi kapry. Vím, že se všichni skvěle bavili.

Na co byste se v případě svého zvolení v dalším volebním období zaměřil?

Rád bych dotáhl do konce již zmíněný nový projekt Domova s pečovatelskou službou. Myslím, že tento druh sociálního zařízení tady chybí. Jde vlastně o malometrážní byty pro ještě soběstačné seniory, kteří nepotřebují tak často péči sester a lékařů. Rád bych, aby se zde začaly stavět startovací byty pro mladé lidi a matky s malými dětmi. A ještě stále tady zbývá dost sportovišť a dětských hřišť k revitalizaci.

Kde berete zdroj své inspirace? Existuje nějaký politik, který je vám sympatický?

Generál Charles de Gaulle, protože za ním byla vždycky vidět tvrdá práce. Zajímavou osobností a pro mě vzorem byl také německý sociálně demokratický kancléř Helmut Schmidt.

Marcela Plesníková, místostarostka
Nadcházející volby nám vystaví vysvědčení

Končí pro vás první volební období ve funkci místostarostky Prahy 13. Bylo z vašeho pohledu úspěšné?

Nechci se pouštět do hlubokomyslného hodnocení zabaleného do líbivých slov, ale zopakuji, že pomyslné vysvědčení nám vystaví občané v nadcházejících volbách. Za sebe mohu říci, že se nám v oblasti školství, kterou mám kromě jiného na starosti, řada věcí vysloveně povedla. Na druhou stranu – proč to nepřiznat – jsme neuskutečnili úplně vše, co jsme si v této oblasti předsevzali. Někdy věci i přes vaše nesporné úsilí nejdou tak, jak očekáváte.

Co považujete za nejdůležitější projekt, který se podařilo dotáhnout vedení Prahy 13 do konce?

O Mateřské škole U Stromu se hovoří jako o jedné z nejmodernějších školek v České republice. Když jsme ji loni začátkem školního roku otevírali, nikdo nemohl uvěřit, že ještě před rokem stála na jejím místě depresivně působící zchátralá budova bývalého sportcentra. Podařilo se nám přeměnit stavbu přezdívanou dům duchů  na dům dětského smíchu. Málo se ví, že výstavba nadčasové školky představuje jeden z největších projektů za celou historii městské části, a to z hlediska finančního, projekčního i realizačního. I když výstavba tohoto zařízení rozhodně nebyla bezproblémovou záležitostí, nakonec vše vyšlo skvěle.

Vidíte v oblasti, za kterou zodpovídáte, ještě nějaký další prostor pro růst? Co by si zasloužilo větší pozornost?

Čtenáři by mohli oprávněně namítnout, že se záměrně soustřeďujeme na školku, která představuje výkladní skříň školství v Praze 13. Ovšem také základní školy u nás musí projít nezbytnou modernizací. Nemám na mysli jen vlastní výukové prostory, ale i jídelny, šatny, hřiště nebo zahrady a v neposlední řadě také učební pomůcky. Reagujeme tak na pokračující nástup informačních technologií. Na druhou stranu zapáleného, vzdělaného kantora, chápajícího svou práci jako bez nadsázky poslání, nikdo a nic nenahradí. Ani nemůže.

Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami v Praze 13? Je zde možnost domluvy?

Stále jsem přesvědčena, že politické strany mají nebo alespoň by měly mít různé názory na stav a směrování naší společnosti, a to jak v rámci ČR, tak Evropské unie. Lišit se pochopitelně mohou i prioritami, z nichž může vyplývat různé řešení starých i nových problémů. Přesto si myslím, že kupříkladu právě v otázce kdy a jak modernizovat kuchyně v pěti mateřských školkách, by měla jít často předpojatá ideologie úplně stranou.

Existuje něco, co vás na práci místostarostky překvapilo nebo vyvedlo z míry?

Pokud jde o školství, po působení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a mateřské jsem téměř patnáct let učila ve FZŠ Mezi Školami, takže znám školství nejen „z rychlíku“. O to víc si vážím dosud nedoceněné a přitom stále náročnější práce učitelů základních škol a jejich dalších zaměstnanců. Úkolem školy přece není jen předávat vědomosti, ale žákyně a žáky po všech stránkách dobře připravit na svět kolem nás.

Co byste v příštím volebním období udělala jinak?

V teorii řízení označujeme jako adaptivní takový přístup, kdy neustále vyhodnocujeme svoje kroky a další postup ihned upravujeme podle výsledků takového hodnocení. Asi mi chybí hroší kůže, protože problémy mám dlouho v hlavě. Rodina říká, že jsem do nich tak ponořená, že si je beru z radnice domů. Ale i oni vědí, že jiná už nebudu.

Kde berete zdroj své inspirace? Existuje nějaký politik, který je vám sympatický?

Velice uznávám generaci politiků 60. let 20. století, jako byl John Fitzgerald Kennedy, Charles de Gaulle nebo Willy Brandt. Z činnosti těchto v nejlepším smyslu osobností s rozumným chápáním světa v mnoha ohledech žijeme dodnes. Řadu věcí, které bereme jako naprostou samozřejmost, tehdy musel někdo vymyslet, navrhnout, získat pro ně nezbytnou podporu, ověřit a uvést je do praxe. Navíc měli pořádnou porci odvahy dělat kroky, které si nikdo jiný netroufl ani pomyslet. Občas na tuto zákonitost jaksi zapomínáme.

Petr Zeman, místostarosta:
Není pro mě důležitá politická strana, ale Praha 13

Máte za sebou další z volebních období v pozici místostarosty. Jak jej hodnotíte?

Mám pocit, že subjektivní hodnocení není úplně ideální, nicméně ve srovnání s tím, jak fungovali politici na jiných městských  částech nebo například na pražském magistrátu, myslím, že jsme si jako kolektiv nevedli až tak špatně.

Co považujete za nejdůležitější projekt, který se podařilo vedení Prahy 13 dotáhnout do konce?

Vzhledem k tomu, že mám na starosti mimo jiné také oblast investic, řekl bych, že nejdůležitější je realizace stavby Domova pro seniory. I přesto, že někteří politici, především z opozičních stran, projektu nepřáli a snažili se ho znemožnit, budou se nakonec moci senioři, kteří potřebují pomoc, ještě letos nastěhovat. A to je z mého pohledu velký úspěch. V gesci mám i oblast volnočasových aktivit a sportu. Rád bych zmínil velmi populární Festival volného času. Z původně jednoduchého nápadu se stala pravidelná, hojně navštěvovaná akce. Každý, kdo má alespoň trochu rád pohyb, sport a jiné aktivity, si zde přijde na své. Sdružení a spolky, které se chtějí veřejnosti ukázat a získat nové zájemce, si pořádání festivalu velmi pochvalují.

Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami v Praze 13? Je zde možnost domluvy?

Z naší společné spolupráce nemám vůbec špatný pocit, protože pro mě není důležitá nějaká politická strana, ale Praha 13 jako celek. Mám pocit, že s ostatními jsme se na tom dokázali do jisté míry vždy domluvit.

Existuje něco, co vás na práci místostarosty překvapilo nebo vyvedlo z míry?

To, jak sociální sítě a internet dokáží v některých jedincích vzbudit pocit geniality. Téměř nikdy se nesnaží získat k problematice další běžně dostupné informace, například kdo je vlastníkem pozemku, a okamžitě začnou erudovaně radit, co jsme měli udělat a neudělali. Takových „odborníků“, kteří dokáží argumentovat jen skryti za svými laptopy a chytrými telefony na sociálních sítích, tady máme hned několik. Smutné je, že jde vesměs o lidi, kteří vám narovinu do očí nejsou schopni kloudně argumentovat.

Byla za dobu působení ve vedení Prahy 13 nějaká situace, která byla vyloženě úsměvná a pobavila vás?

Pobavilo mě, jak se zastupitelé za Stranu zelených na Magistrátu hl. města Prahy snažili prosazovat zastavování volných ploch a výškovou výstavbu i přes odpor městské části. A paní primátorka nás myslím rozesmávala průběžně všechny.

Na co byste se zaměřil v případě svého zvolení v dalším volebním období?

Zejména je třeba řešit parkování. Tento problém může zčásti vyřešit výstavba Terminálu P+R na Zličíně a výstavba parkovacích domů. Rozhodně bych chtěl dál bránit zastavování zeleně a volných ploch. Kde berete zdroj své inspirace?

Existuje nějaký politik, který je vám sympatický?

Zdroj inspirace je mé původní povolání, což je jazzrockový kytarista a skladatel. Jak v této práci, i při práci na radnici musíte umět uplatnit přesnou logiku, ale také improvizovat a obojí vás musí bavit. Z politiků je mi jednoznačně nejsympatičtější kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger pro jeho úžasný životní příběh a uplatňování selského rozumu.

Eva Libigerová