Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

září 2018
ročník XXVIII

Uzávěrka příštího čísla: 10. 9. 2018 Distribuce: 28. 9. – 5. 10. 2018

Jaký je plán úpravy zeleně v okolí Luka Living?

Vážený pane starosto, budova Luka Living je již od října loňského roku v provozu, ovšem okolí stavby vypadá stále dost neutěšeně. Směrem k ulici U Jezera je místo slibované travnaté plochy jen zoraná půda a plevel. Jaký je plán úpravy zeleně v okolí Luka Living? Zavázal se stavebník nějak k tomu dát pozemek do únosného stavu, který nebude okolí hyzdit, ale zvelebovat, tak jak to původně ukazoval ve vizualizacích?

celý článek
Informace pro voliče
Informace pro voliče

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Na území naší městské části budou probíhat volby do Zastupitelstva městské části Praha 13 (dále jen MČ) a do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to v 57 volebních okrscích. Území MČ Praha 13 tvoří pouze jeden volební obvod.

celý článek