Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Požár u lesíka

Ve čtvrtek 16. srpna večer jsem z balkonu svého bytu spatřil za lesíkem jihozápadně od sídliště Velká Ohrada sloup kouře. V tu chvíli se už k místu požáru sjíždělo celkem šest velkých hasičských aut. Nebylo pochyb o tom, že je zle. Chvílemi se oblak kouře zvětšoval, ale po zhruba čtvrt hodině začal mizet. Hasiči velmi rychlým a energickým zásahem v náročném terénu louky za rostlé hustým porostem trnek, šípků a dalších dřevin zachránili lesík před ohnivou zkázou. Patří jim za to poděkování. Příčina požáru se vyšetřuje. Můžeme ale důvodně předpokládat, že se k velkému vedru a suchu přidala hrubá lidská nedbalost.

Jan Zeman