Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rekordní účastí ke zdraví

Jednodenní festival Den zdraví, pořádaný v rámci místní Agendy 21, se uskutečnil koncem června na prostranství před radnicí MČ Prahy 13. Jednalo se v pořadí již o třetí ročník této akce, která si klade za cíl informovat veřejnost o novinkách v oblasti zdraví a zodpovědného životního stylu a působí v oblasti prevence. Festival svým úvodním slovem zahájil starosta David Vodrážka za přítomnosti místostarosty Pavla Jaroše, předsedy výboru pro MA 21 Štěpána Hošny a dalších zastupitelů Prahy 13. Akce se konala pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast bydlení a zdravotnictví Radka Lacka.

Zajištěním více než 30 stánků, které návštěvníkům nabídly nespočet informací, ochutnávek, ale i dárků, se letošní ročník zapsal mezi nejúspěšnější. Důkazem, že podobné akce máme i nadále realizovat, je pro nás rekordní návštěvnost veřejnosti, která byla složena ze všech věkových kategorií. Jsme rádi, že se jí v hojném počtu účastnily především maminky s dětmi i senioři, kteří ponejvíce využívali možnost měření krevního tlaku, funkce metabolismu či spirometrii. Děti z MŠ a ZŠ za doprovodu svých vyučujících využily možnost zapojit se do soutěží a odnést si zajímavé a především praktické ceny, jako například zubní kartáčky, sportovní doplňky a mnohé další. Všichni návštěvníci pak mohli v rámci bezplatné nabídky ochutnat zdravé potraviny, nápoje, využít služby maséra či zubní hygieničky. Nechyběla ani anketa, tentokrát na téma Jak jsme zdraví v Praze 13, a tematicky zaměřené soutěže. V rámci Dne zdraví byla také vyhodnocena soutěž Na kole jen s helmou, jejíž vítěz si mohl odnést hlavní cenu v podobě jízdního kola.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21