Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Senioři na Červené Lhotě

Stalo se již tradicí, že městská část Praha 13 pro své seniory realizuje výlety. V červnu se v rámci aktivit sociálního výboru, pod vedením Aleše Marečka, uskutečnil další ze série výletů, a to návštěva zámku Červená Lhota a za poznáním Jindřichova Hradce. Opět jsme se přesvědčili, že o tyto jednodenní výlety je mezi seniory velký zájem a že je tato aktivita velmi pozitivně přijímána. Jsme rádi, že můžeme takové zpestření všedních dnů seniorům nabídnout. I pro další období připravujeme další zajímavé návštěvy krásných míst naší země.

Hana Zelenková