Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Město pro všechny

V posledním červnovém týdnu k nám do třídy 4.A v ZŠ Mohylová zavítal pan architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog Ivo Oberstein, aby se s námi podělil o své zážitky při projektování jeho nejvýznamnějšího díla – pražského Jihozápadního Města. Jeho návštěvě předcházela práce na našem třídním projektu s názvem Město pro všechny.

Práce děti bavila a těšily se, až budou moct skutečnému profesioná - lovi představit město, které samy vytvořily. Bylo nám ctí, že mezi nás přišel architekt, který se podílel na projektování města, ve kterém většina z nás žije. Chtěli bychom mu proto ještě jednou moc poděkovat za zajímavé a poutavé vyprávění a popřát mu hodně zdraví a sil do dalších let.

Anna Cudráková