Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Konference projektu PRIMAS

Koncem května proběhla v obřadní síni radnice konference projektu PRIMAS (Porozumění, Respekt, Inkluze, Multikultura, Aktivita, Spolupráce), financovaného z fondů Evropské unie a MČ Praha 13. Úvodní slovo místostarostky Marcely Plesníkové otevřelo velmi zajímavou a dle jejích slov inovativní akci, která vybočovala z představy běžné konference. Všech deset základních škol zapojených do projektu připravilo vlastní ukázky práce, jichž se účastnili pedagogové a české děti společně se žáky s odlišným mateřským jazykem. Atmosféra byla velmi přátelská a uvolněná. Ž áci obcházeli jednotlivá stanoviště, aby se vzájemně seznámili s nabízenými aktivitami – soutěžními hrami, prací s tablety, s 3Panelem, ukázkami animace apod. Lektoři PRIMASu zapojili zájemce do kreativní práce s výukovými stavebnicemi iTriangle EDU a iTriangle STEM.

V průběhu celé akce si učitelé předávali zkušenosti z činností v multikulturních koutcích pomocí ukázek a příkladů dobré praxe při integraci žáků s odlišným mateřským jazykem.

Petra Řezáčová, manažerka projektu