Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TŘIKRÁT PRVNÍ V REPUBLICE

V poslední době zažívá renesanci, nebo chcete-li boom, hra na akordeon. Jsme rádi, že i v naší Fakultní základní umělecké škole Hudební a taneční fakulty AMU v Praze se tomuto oboru velmi daří. Naši akordeonisté Kuzma Viter, Robert Škába a Adam Vasiljevič získali první cenu v celostátním kole soutěže MŠMT, které se konalo na začátku druhé květnové dekády v Plzni. Tento ohromný úspěch byl ještě podtržen druhou cenou, kterou obdržel Eldar Abkerimov. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a jejich učitelům Václavovi Mlejnko vi a Radkovi Dlouhému upřímně gratulujeme.

Veronika Chudobová