Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volná místa v programu Začít spolu

ZŠ Janského stále nabízí volná místa v 1. ročnících ZŠ pro děti, jejichž rodiče chtějí, aby se kvalitně vzdělávaly v rámci programu Začít spolu. Jednou ze základních forem práce v tomto programu je integrovaná tematická výuka v tzv. centrech aktivit. Činnosti jsou připraveny tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí. Učení musí dávat smysl a děti, které se vzdělávají v tomto programu, se učí spolupráci, řešení problémů, naslouchání jeden druhému, dodržování společně domluvených pravidel, hodnocení a sebehodnocení. V případě zájmu neváhejte kontaktovat ředitele školy na j.havlicek@zs-janskeho.cz, tel. 603 420 514. Správná škola, správná volba.

Jan Havlíček, ředitel