Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zářijová křížovka

Tenisová škola Tallent připravuje pro všechny předškoláky, školáky i dorost podzimní trimestr tenisových kurzů. První tréninky nového pololetí 2019/20 začínají v týdnu od 23. září. V Praze 13 má dvě střediska, kde se mohou děti učit tomuto krásnému sportu. Tradičně na Velké Ohradě v ZŠ Klausova a nově v ZŠ Janského. Tenis je skvělá ... TAJENKA. Zkuste i vy přihlásit své dítě na tenis. Otevřete mu cestu k budoucí kariéře, nebo mu jen umožníte se tenis naučit a poznat tak zajímavé přátele. Více na www.tallent.cz, info@tallent.cz, tel. 224 815 871, 777 260 262.

Červnová tajenka:

MODEL DINOSAUŘÍ LEBKY

Výherci:

Filip Krátký, Řepy; Jitka Slabá, Stodůlky; Anna Korecká, Velká Ohrada

Tajenku křížovky zašlete do 20. září na adresu redakce:

ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová