Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na září

Křížovka pro děti: Chcete svým dětem zpříjemnit první školní den? Vezměte je 2. září od 12 hodin ...TAJENKA, který najdete v Centrálním parku.

Správná odpověď z června:

Křížovka – HAVAJSKÝ JARMARK

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

v hodnotě 387 Kč – Nela Špinková, Stodůlky

v hodnotě 258 Kč – Darinka Kekrtová, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Eliška Vanišová, Strašice

Natálka a David Vávrovcovi, Stodůlky

Magdaléna Kokaislová, Luka

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Alena Langrová, Praha 5

Jiří Dvořáček, Stodůlky

Radka Burešová, Praha 5

Soutěžní otázky na září:

1) Jaké filmy můžete vidět v Kinobusu na Slunečním náměstí?

2) Kdo uspořádal akci Sousedské odpoledne?

3) Kdy a kde se uskutečnily Třebonické letní hry?

Správné odpovědi na červnové otázky:

1) Jaroslav Civín získal Zlatou medaili Dr. Miroslava Tyrše.

2) Festival zdravého životního stylu proběhl 19. června.

3) Od založení Československého červeného kříže uběhlo letos 100 let.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:

Jana Doležalová, Nové Butovice

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. září na adresu redakce:

ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová